Tasojen teemat (S2)

Teemat kuvaavat käsiteltävän aiheen yleisellä tasolla. Teeman sisällä on tason mukainen pedagoginen rakenne (lauseita, fraaseja, keskusteluja, vuorovaikutusta, ilmaisuja, kielioppia, jne).