Esikoulut

Varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää sekä digiloikkaa että vieraaseen kieleen tutustumista. Moomin Language School on ainutlaatuinen, digitaalinen materiaali, jonka avulla lapsi oppii vierasta kieltä leikin (leikkituokiot) ja pelin avulla. Kielenoppimisen lisäksi digitaalinen laite tulee tutuksi oppimisvälineenä ja lisää lapsen kouluvalmiutta.

Palvelun voi ottaa käyttöön myös lyhyeksi aikaa. Jo kolmessa kuukaudessa lapsi saa tuntuman englannin kieleen ja hyvän startin tulevaan kielenoppimiseen. Kuullessaan ja toistellessaan äidinkielisten ääntämiä sanoja ja lauseita lapsi omaksuu helpommin ääntämisen esikoulu- kuin kouluikäisenä. Lapsen herkkyysaika oppia vieraita kieliä on 3-8 vuoden iässä. Tutustu tarkemmin pedagogiikka osassa.