Töölön ala-aste

Töölön ala-aste, Helsinki

Olemme yhdessä luokanopettaja kanssa olleet erittäin tyytyväisiä MoominLS:n antiin valmentavan opetuksen oppilaille. Oppilaat pelaavat sitä mielellään ja uskomme vahvasti, että se on auttanut Valo-oppilaiden suomenkielen opiskelussa ihan oleellisesti.

On ollut mukava huomata, että jo pitemmälle edetessään MoominLS opettaa myös kielen syntaksia, erilaisia lauseita ja lausekkeisiin liittyviä rakenteita aina edelliseen rakentuen.

Ensi syksynä haluamme jatkaa MoominLS:n käyttöä ja rehtorin sekä apulaisrehtori kanssa olemme keskustelleet MoominLS:n käyttämisestä myös 1. luokan alkavan englanninkielen opetuksessa.

Kiitän kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä.
S2 opettaja Olavi Hautaniemi