MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN TAITO KARTTUU TEHOKKAASTI MUUMIEN AVULLA

Otimme Moomin Language Schoolin suomi S2 kielen käyttöön loppuvuodesta 2021. Kieliohjelmaa käyttävät maahanmuuttajalapset, joilla ei ole lainkaan suomen kielen osaamista. Tähänastinen kokemus on ollut erittäin positiivinen!

Lasten askartelemia lumiukkoja

Moomin Language School on helppokäyttöinen ja miellyttävä sekä opettajalle että oppilaalle. Ohjelmaa voidaan käyttää joko itsenäisesti tai ryhmässä opetustuokioiden muodossa. Moomin Language School mahdollistaa vuorovaikutuksen ja harjoituttaa lapsia kehittämään kielitaitoa monipuolisesti, kiinnostavasti ja motivoivasti.

Olen opettajana pitänyt erityisesti siitä, että kieliohjelmassa opiskellaan sanoja ja fraaseja sekä tuotetaan lauseita niin suullisesti kuin kirjallisesti. Maahanmuuttajien kohdalla suomen kieltä harjoitellaan sanatasolla diftongeineen ja geminaattoineen, joka mahdollistaa sanaston harjoittelun motivoivasti. Sanasto ja kielitaito karttuu tehokkaasti useiden toistojen ja valmiiksi suunniteltujen toiminnallisten oppituokioiden avulla.

Moomin Language Schoolin visuaalinen maailma on hieno. Värikkäät sanakortit ovat mainio työväline opettajalle. Valmiiksi suunnitellut opetustuokiovinkit ovat helppoja ja selkeitä ja tekevät opettajan suunnittelutyön kevyeksi.

Mikä hienointa, oppilaiden edistyminen tehtävissä on helposti seurattavissa, koska tulokset tallentuvat reaaliajassa.

Jatkamme siis ilolla materiaalin parissa!

Anna, Erityisopettaja, Alakoulusta Päijät-Hämeestä